Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ak budete mať otázky týkajúce sa ochrany a zabezpečenie Vašich osobných údajov alebo ak budete chcieť uplatniť svoje práva a nároky v súvislosti s ochranou osobných údajov (napr. ak budete chcieť odmietnuť použitie Vašich údajov alebo budete tieto údaje chcieť opraviť), obráťte sa prosím na nás prostredníctvom našej stránky s kontaktmi.

Naše webové stránky je v zásade možné navštíviť bez toho, aby ste uvádzali svoje osobné údaje. Osobné údaje sú informácie, ktoré možno použiť na zistenie totožnosti osoby. Patria medzi ne také informácie ako skutočné meno, adresa, korešpondenčná adresa a telefónne číslo. Informácie, ktoré nemožno dať priamo do spojitosti so skutočnou totožnosťou (ako napríklad obľúbené webové stránky alebo počet užívateľov webových stránok), do tejto kategórie údajov nepatria. Našu online ponuku možno v zásade využiť aj bez zverejnenia totožnosti. Zhromažďované sú len údaje, ktoré poskytne Váš poskytovateľ internetových služieb (najmä IP adresa, ktorá Vám bola pridelená). Tieto informácie vyhodnocujeme na účely štatistiky a prieskumu trhu.

Ďalej zhromažďujeme iba také osobné údaje, ktoré užívateľ webových stránok výslovne a dobrovoľne sám uvedie. Takto môžu byť osobné údaje uvedené napríklad vtedy, keď sa na nás návštevník obráti prostredníctvom kontaktného formulára alebo keď odoberá náš newsletter.

Informácie tohto druhu využívame výhradne k zodpovedajúcemu účelu a za dodržania platných zákonných ustanovení; použitie na iné účely vyžaduje Váš súhlas. Súhlas s využívaním Vašich údajov môžete kedykoľvek odmietnuť.

Ukladanie údajov
V súvislosti s Vaším prístupom na naše webové stránky sú na našom serveri dočasne ukladané údaje pre účely bezpečnosti údajov. Každý súbor údajov obsahuje nasledujúce:

- názov vyžiadaného súboru
- opis typu použitého webového prehliadača
- jazyk prehliadača
- popis typu použitého operačného systému
- IP adresa počítača, ktorú si súbor vyžiadal
- dátum a čas požiadavky
- množstvo prenesených dát
- stav prístupu (súbor bol odoslaný, súbor nebol nájdený atď.)
- prípadný obsah formulára

Tieto uložené údaje sú vyhodnocované výlučne na štatistické účely a v žiadnom prípade nie sú odovzdávané tretím stranám.

Súbory cookie
Aby sme mohli naše webové stránky ešte lepšie prispôsobiť Vašim potrebám, ukladáme na základe Vášho súhlasu na Vašom zariadení malé súbory. Tieto takzvané cookie sú malé textové súbory, ktoré na Vašom počítači nespôsobia žiadnu škodu a neobsahujú vírusy. Súbory cookie na našej internetovej stránke nezhromažďujú osobné údaje žiadneho druhu. Používanie súborov cookie môžete vo svojom prehliadači kedykoľvek deaktivovať. Môže sa však stať, že niektoré funkcie nebudete môcť využívať v plnom rozsahu.

Bližšie informácie k tejto téme nájdete v nastavení prehliadača, prípadne na portáli pomoci prehliadača.

Facebook pixel
S Vašim súhlasom používame v rámci svojej internetovej prezentácie tzv. "Facebook pixel" spoločnosti Facebook, Inc., 1 Facebook Way, Menlo Park, CA 94025, USA, prípadne ak máte bydlisko na území EU, potom spoločnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko ("spoločnosť Facebook"). Vďaka nemu môžeme sledovať akcie, ktoré používatelia vykonali po tom, čo uvideli reklamu na Facebooku alebo na ňu klikli. To nám umožňuje evidovať účinnosť reklamy na Facebooku na účely štatistiky a prieskumu trhu. Takto zachytené údaje sú pre nás anonymné, takže nevidíme osobné údaje a ani nemôžeme vyvodiť totožnosť jednotlivých užívateľov. Spoločnosť Facebook môže tieto údaje použiť pre svoje vlastné reklamné účely v súlade so Zásadami používania dát spoločnosti Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Spoločnosti Facebook a jej partnerom môžete udeliť súhlas so zapnutím reklám na Facebooku a mimo neho. Na tento účel môže byť ďalej na Vašom počítači uložený súbor cookie.

Tento súhlas môžu poskytnúť iba užívatelia starší ako 13 rokov. Pokiaľ ste mladší, žiadame Vás, aby ste sa poradili so svojimi zákonnými zástupcami.

Google Analytics
Tieto webové stránky používajú funkcie služby webovej analýzy Google Analytics. Jej poskytovateľom je spoločnosť Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA ("spoločnosť Google"). Služba Google Analytics využíva tzv. súbory cookie. Jedná sa o textové súbory, ktoré sú ukladané na Vašom počítači a ktoré umožňujú analyzovať, ako používate webové stránky. 

Informácie o Vašom používaní týchto webových stránok získané prostredníctvom súboru cookie sú spravidla odosielané na server spoločnosti Google v USA, kde sú ukladané. Ak je aktivovaná anonymizácia IP adresy na týchto webových stránkach, bude Vaša IP adresa zo strany spoločnosti Google v rámci členských štátov Európskej Únie alebo v iných krajinách, ktoré sú signatármi Dohody o Európskom hospodárskom priestore, najskôr skrátená. Iba vo výnimočných prípadoch bude odoslaná celá IP adresa na server spoločnosti Google v USA a až tam skrátená. 

Z poverenia prevádzkovateľa týchto webových stránok používa spoločnosť Google tieto informácie na vyhodnotenie toho, ako webové stránky používate, aby mohla zostavovať správy o aktivitách na webových stránkach a poskytovať prevádzkovateľovi stránok ďalšie služby súvisiace s využívaním webových stránok a internetu. IP adresa odovzdaná Vaším webovým prehliadačom v rámci služby Google Analytics nie je spájaná s ďalšími údajmi spoločnosti Google. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť prostredníctvom príslušného nastavenia softvéru Vášho prehliadača; upozorňujeme Vás však, že sa v takom prípade môže stať, že nebudete môcť využívať všetky funkcie týchto webových stránok v plnom rozsahu. Ďalej môžete zabrániť zaznamenávanie údajov, ktoré boli získané prostredníctvom súboru cookie a ktoré sa vzťahujú k Vášmu využívania webových stránok (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google, ako aj spracovanie týchto údajov prostredníctvom spoločnosti Google tým, že si v nasledujúcom odkaze stiahnete a nainštalujete dostupný plugin pre webový prehliadač:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=deNastavenie týkajúce sa Vášho súkromia môžete ďalej spravovať v nasledujúcom odkaze:
myaccount.google.com/privacy

Bližšie informácie sú uvedené v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google:
www.google.com/analytics/terms/cz.html

Google Tag Manager
Tieto webové stránky používajú systém Google Tag Manager. Pomocou systému Google Tag Manager môžu predajcovia spravovať tagy webových stránok prostredníctvom jednej plochy. Samotný systém Tag Manager, ktorý používa tagy, však funguje bez použitia súborov cookie a nezaznamenáva žiadne osobné údaje. Systém Tag Manager sa iba stará o spustenie ďalších tagov, ktoré potom za určitých okolností môžu zaznamenávať údaje. K takýmto jednotlivým poskytovateľom tretích strán sú v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov uvedené príslušné vysvetlenia. Systém Google Tag Manager však tieto údaje nevyužíva. 

Bližšie informácie sú uvedené v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google:
www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/

Hotjar
Tieto webové stránky používajú nástroj hotjar slúžiaci pre analýzu a spätnú väzbu (Hotjar Ltd.). Vďaka nástroju hotjar môžeme webové stránky lepšie optimalizovať prostredníctvom cielenej analýzy. Zber údajov a ukladanie údajov môže byť kedykoľvek odmietnuté s účinnosťou do budúcna www.hotjar.com/opt-out.

Podrobnosti týkajúce sa zaobchádzania s Vašimi osobnými údajmi prostredníctvom nástroja hotjar a takisto Vaše súvisiace práva sú uvedené v pokynoch pre ochranu osobných údajov spoločnosti hotjar.

Bližšie informácie sú uvedené v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti hotjar:
https://www.hotjar.com/privacy.

Odkazy
Odkazy vedúce na miesta mimo našu internetovú prezentáciu sú volené s maximálnou starostlivosťou a overované. Napriek tomu nepreberáme žiadnu zodpovednosť ani záruku za obsah prepojených externých webových stránok.